Organisatie

In dit hoofdstuk wil Ornithophilia u een indruk geven van de huidige organisatie. Voorlopig zijn hierin de gegevens opgenomen welke betrekking hebben op de samenstelling van het bestuur.
 
 
Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia
Opgericht: 27 september 1894
 
Beschermheer: Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Voormalig Commissaris van de Koningin in Utrecht
 
 
Bestuur
 
Mr. F.A.P.M. Beekmans

B. Vrolijks

D.C.J. van Doorn

Th. A.M. Laming

J.W. Hondelink 

B.J.L. van der Kloet

F. Weites

G. Boink


ere voorzitter:

K. Moree


ere leden:
Th.J.A. Rijks
F.J.E. Calf
G. Jansen
M.A. Verhelst
G.J. de Bruin
voorzitter

secretaris

penningmeester

2e voorzitter

lid

lid

lid

lid


06-53133609

Claudiuslaan 25
6642 AE  Beuningen
024-6772060
bart.vrolijks@kpnmail.nl


0318-769176

0161-454973

0594-642252

06-53288317

06-19502144
 
 
Copyright © 2007 Ornithophilia