Actueel nieuws


 

Goirle, 8 januari 2018

Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia,

Namens de erevoorzitter, alle ereleden en bestuursleden van K.N.V. Ornithophilia wens ik u, uw familie en naasten een heel gelukkig, gezond en heel succesvol 2018 toe. Wij wensen dat voor u persoonlijk maar zeker ook voor en vanwege de kleindierenliefhebberij.

Het voorbije jaar was voor K.N.V. Ornithophilia een bijzonder jaar. Het bestuur zag zich voor moeilijke vragen gesteld die van grote invloed kunnen zijn voor de toekomst. De bestuursleden hebben met regelmaat daarover met elkaar vergaderd. Wij zijn steeds weer in goed overleg tot besluiten gekomen die de steun hadden van het volledige bestuur. Ik ben de erevoorzitter en de bestuursleden voor hun positieve inzet, bijdragen en meedenken veel dank verschuldigd.

Na de tentoonstelling in januari 2017 die door Vereniging Champion Show werd georganiseerd, heeft het bestuur van K.N.V. Ornithophilia helaas moeten besluiten om in januari 2018 geen nationale tentoonstelling te organiseren. Daarvan zijn de financiële risico’s momenteel veel te groot. Dat houdt vooral verband met de voortdurende dreiging van vogelpest. Door die dreiging staan de noodzakelijke inkomsten uit inschrijf- en entreegelden voortdurend op het spel. Dat maakt een stevige basis voor een goede organisatie van een grote tentoonstelling onmogelijk.

Dat wij als bestuur hierover een juist besluit genomen hebben, bleek begin december 2017 toen er weer uitbraken van vogelpest waren in Nederland. Toen hebben de professionele deskundigen op dit terrein moeten vaststellen dat het vogelpestvirus terecht is gekomen bij watervogels die het hele jaar in Nederland blijven. Dat maakt als gevolg van de preventieve maatregelen die door de overheid zijn gesteld, de toekomst voor de kleindierenliefhebberij wat betreft nationale tentoonstellingen met alle soorten pluimvee helaas erg onzeker. Sinds kort is er geen vervoersverbod meer, maar alle overige maatregelen waaronder het tentoonstellingsverbod zijn nog wel van kracht.

In december 2017 heeft K.N.V. Ornithophilia aan de huurder haar bedrijfspanden verkocht. Deze overdracht had in mei 2017 tijdens de jaarvergadering al de instemming van de leden gekregen. Met de leden is op deze vergadering afgesproken, dat de volledige opbrengst gebruikt moet worden voor de aankoop van nieuwe panden. Wij hopen op korte termijn weer onroerend goed te kunnen kopen zodat K.N.V. Ornithopphilia daaruit weer huurinkomsten krijgt. Die kunnen dan weer worden besteed voor onze toekomstplannen gericht op de kleindierliefhebberij.

Die toekomstplannen maken wij uiteraard samen met de leden. Het bestuur heeft dan ook het goede voornemen om in 2018 in overleg met de leden te bedenken hoe er goed invulling gegeven kan worden aan het jubileumjaar 2019. Dan bestaat K.N.V. Ornithophilia immers 125 jaar.

2018 wordt ook een jaar om in de traditie van K.N.V. Orntihophilia op een goed onderbouwde en degelijke manier verdere toekomstplannen te maken. Er zijn namelijk vele manieren te bedenken waarop de liefhebberij voor kleinvee ondersteund kan worden, al dan niet met een eigen tentoonstelling. De objectieve stem van K.N.V. Ornithopilia klinkt immers al bijna 125 jaar in en voor de liefhebberij van kleindieren. Met u willen wij er ook in 2018 naar streven dat dit positieve geluid nog heel veel jaren hoorbaar zal blijven.

Namens K.N.V. Ornithophilia,

 
Franc Beekmans

voorzitter
 
 
Copyright © 2007 Ornithophilia